Skip til hoved indholdet
    Hjem Priser og praktisk info Regler og vilkår

Regler og vilkår

Betalingsvedtægter og vilkår

Ved tilmelding er elever/forældre ansvarlige for at gennemlæse både nedenstående betalingsvedtægter og siden Velkommen i musikskolen!

Ved tilmelding accepterer du vores betalingsvedtægter og de aftaler, vi nævner i Velkommen i musikskolen!

En hel sæson starter ca. midt i august og slutter i maj/juni alt efter fagtype og forløb.

Ved tilmelding bliver du medlem af Assens Musikskole.
Du tilmelder dig via vores webtilmelding på hjemmesiden.
Dit medlemskab er gældende hele sæsonen eller i hele modulets/holdets længde.
Hvis du starter midt i sæsonen, vil dit musikskolekontingent blive beregnet i forhold til din startdato.

Hvis du tænker på at udmelde dig fra musikskolen, så anbefaler vi altid, at du først tager en snak med din lærer, så I sammen kan se på, om der er noget, der kan tilpasses, sådan at du kan fortsætte din undervisning.

Hvis du herefter fortsat ønsker at stoppe, så vær obs. på, at du IKKE kan udmelde dig via din lærer. Læs om vores regler nedenfor:

Efter 1. juni indgår du i musikskolens planlægning og kan derfor kun opsige dit medlemskab med en varslingsperiode. 
Varslingsperioden er løbende måned + 1 måned. 
Dvs. hvis du opsiger dit medlemskab iflg. musikskolens regler, så skal du betale for indeværende måned + den efterfølgende opkrævning.
Varslingsperioden starter den dag, musikskolen modtager meddelelse om opsigelse fra dig på musikskolen@assens.dk eller via Send sikker mail fra vores hjemmeside.  
Alle betalingsmåneder udgør 1 fuld rate.
Du er naturligvis velkommen til at deltage i undervisningen i varslingsperioden. Giv os blot besked på musikskolen@assens.dk eller via sikker mail. 
Hvis du har lejet et instrument af musikskolen, skal det afleveres til din lærer på din sidste undervisningsdag.

Hvis musikskolens skemalægning forhindrer din deltagelse i undervisningen, er det muligt at annullere tilmeldingen. Kontakt dog først din lærer, så I sammen kan se, om I kan finde en anden løsning.

Fortrydelsesret: Hvis du inden 1. juni fortryder din tilmelding, skal du skriftligt meddele det til os på musikskolen@assens.dk eller via sikker mail. Derved kan du slippe for at betale i varslingsperioden.

Særligt for Musik og bevægelse, Musikværksted, Miniband og Phil Good Orchestra (1.-års elever):
Hvis du fortryder din tilmelding, skal vi have besked fra dig på musikskolen@assens.dk senest første søndag i september. 
Ellers gælder musikskolens generelle regler for opsigelse.

Vi opkræver normalt 10 rater.

Opkrævningerne finder du i betalers Digital Post/E-boks/mit.dk
Du kan herefter evt. tilmelde dem PBS via din bank.

Betalingsdatoer:

Rate 1: 1. september 
(Obs! For Musik og bevægelse, Musikværksted, Miniband og Phil Good Orchestra/Symphonic opkræves rate 1 og 2 samlet 1. oktober).

Rate 2: 1. oktober

Rate 3: 1. november

Rate 4: 1. december

Rate 5: 1. januar

Rate 6: 1. februar 

Rate 7: 1. marts

Rate 8: 1. april

Rate 9: 1. maj

Rate 10: 1. juni

Hvis du starter midt i sæsonen, vil dit musikskolekontingent og rateopkrævning blive beregnet i forhold til din startdato.

For visse undervisningstilbud er ratefordelingen anderledes end beskrevet ovenfor.
Læs mere under "Priser og praktisk info", under det enkelte fag eller på evt. udsendt markedsføringsmateriale. 

Hvis betalingsfristen overskrides, overgår sagen til Assens Kommunes debitorafdeling, som udsender en rykker med et gebyr på 250 kr. Musikskolen har ingen indflydelse på dette.
Hvis du har spørgsmål til en rykker eller et gebyr, kontakt da debitorafdelingen på tlf. 64747384 eller 64747408. 
Rykkere og rykkergebyrer følger de til enhver tid gældende kommunale regler for opkrævning og restance.

Aflyst undervisning medfører normalt ikke tilbagebetaling af kontingent. Vi forsøger i stedet at omlægge undervisningen til et senere tidspunkt i sæsonen. 
Hvis musikskolen, i løbet af hele sæsonen, ikke gennemfører den planlagte undervisningsmængde eller tilbyder deltagelse i andre aktiviteter, refunderer vi for meget indbetalt kontingent efter gældende regler. 
Der ydes refusion fra og med 3. aflysningsgang. 
Der ydes ikke refusion for beløb under 100 kr.
Refusionen opgøres sidst i sæsonen, hvorefter vi trækker beløbet fra den sidste rate eller udbetaler det på betalers Nem-konto, når sæsonen er slut.

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider