Skip til hoved indholdet
    Hjem Priser og praktisk info Velkommen i musikskolen!

Velkommen i musikskolen!

Ved tilmelding er du som elev/forælder ansvarlig for at gennemlæse nedenstående oplysninger, og ved din tilmelding viser du, at du accepterer musikskolens regler.

Når du har tilmeldt dig musikskolen via vores Tilmelding, sender vi dig en mail med nærmere info eller kontakter dig på anden måde, så snart du kan optages.

Afbud fra elever, som er syge eller på andre måder er forhindrede i at møde op til næste undervisningsgang, skal ske direkte til læreren. 

Lærernes mail og tlf.nr. finder du under ”Kontakt” eller når du logger ind på dit skema.

Det er dit ansvar, at musikskolen altid har de korrekte stamdata/oplysninger på elev og betaler/værge.
Obs! Du skal selv logge ind i elevsystemet og rette, hvis der sker ændringer i løbet af sæsonen.

Dog hvis der er brug for rettelser i betalers data, skal du sende os rettelserne via Send sikker mail.

Da det meste kommunikation mellem elev og musikskolens kontor foregår på mail, er det meget vigtigt, at vores system er opdateret med din korrekte mailadresse.

Det er også vigtigt, at vi kan se de korrekte mobilnumre, da vi bruger sms i mange tilfælde, bl.a. ved læreres eventuelle aflysning af undervisningen. 

Du finder "Login elev", som fører til elevsystemet, når du trykker på menuen på forsiden af vores hjemmeside. Så ses "Login elev" nederst til venstre.

Gå til forsiden hvor du finder "Login elev" her

På den side, der kommer frem, finder du i boksen til venstre elevens stamdata, som du kan tilrette. Afslut med "Gem" nederst i boksen.

Musikskolen opbevarer og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med Assens Kommunes regler ift. GDPR.

Hvis du skal sende personlige oplysninger til musikskolen som f.eks. cpr.-nr. eller andre personfølsomme oplysninger, så send din mail via "Send sikker mail". 

Når du sender en mail til os via linket, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan trygt skrive personlige oplysninger.

Planlagt afbud fra en lærer sker så vidt muligt i god tid i forvejen skriftligt til eleverne. 

Ved sygdom og anden aflysning på undervisningsdagen kontakter vi de hjemskoler, som ligger i Assens Kommune og beder skolerne give elever op til og med 9. klasse besked om aflysningen. 
Vi sender også en SMS til det mobilnummer, du har oplyst ved webtilmeldingen som elevs mobil-nr. og/eller betalers mobil-nr.

Hvis du skifter mobilnummer, så husk at logge ind ("Login elev") på vores hjemmeside og rette dine data. 

Du er bedst tjent med at lære at spille på et godt instrument. 

Kontakt derfor musikskolen ved køb af instrument. Så vil læreren hjælpe dig med rådgivning.

Der er mulighed for at leje et instrument i musikskolen.

Hvis du ønsker at leje et instrument, så udfyld spørgsmålene om instrumentleje i tilmeldingen eller send os en mail med dit ønske. 

Under hvert enkelt instrument her på hjemmesiden, kan du læse, om man kan leje instrumentet.

Du kan også se en liste herunder:

Basun
Bratsch
Cello
Elbas
Fagot
Horn
Klarinet
Kontrabas
Obo
Saxofon
Trompet
Tuba
Tværfløjte
Ukulele
Valdhorn
Violin

Ved returnering undgår du næste lejeopkrævning, hvis vi modtager instrumentet retur, før vi udsender næste lejeopkrævning.

 

Du skal regne med, at der evt. kan være lidt ekstra udgifter til bl.a. noder i forbindelse med undervisningen. 
Der kan også være lidt udgifter til transport, forplejning og stævneafgifter m.m.

Hvis der er brug for, at dit barn lejlighedsvis må transporteres i musikskolens bus/af musikskolens ansatte til koncerter eller andet, så sender vi dig en samtykkeerklæring, som du bedes underskrive forinden.

Det er dit ansvar som forælder at fortælle jeres SFO, hvilke musikskolefag dit barn deltager i og hvornår, hvis SFO’en skal sende dit barn til musik.

Dvs. det er en aftale, der laves imellem forælder og SFO, så husk også at informere SFO’en om eventuelle ændringer i aftalen.

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider