Skip til hoved indholdet
    Hjem Et liv med musik Bliv god til musik

Bliv god til musik

Guide til forældre til børn, der går til instrumentspil (fx soloundervisning og gruppeundervisning). Vi har prioriteret emner, som forældre, uden forhåndskendskab til musikskole og undervisning, kan bruge.

Gode rammer

Derhjemme skal instrumentet være let tilgængeligt i et rum, dit barn har lyst til at være i. De fleste instrumenter kan med fordel stå fremme, så de er parate og inviterer til spil. Vi anbefaler at skabe en vane med at spille lidt samme dag, barnet har været til undervisning – bl.a. for at instrument og noder pakkes ud som noget af det første i tiden mellem undervisningslektioner. Gode rammer er også at kunne spille uden afbrydelser fra medier og søskende. I kan evt. aftale et godt tidspunkt til dette.

God øvning

Børn har et naturligt behov for at blive bedre. Derfor anbefaler musikskolen, at eleverne øver sig. Vi anbefaler noget, som ikke er for let og ikke for svært. Det giver nemlig mulighed for at komme i flow-tilstand, hvor man oplever at være ”opslugt” og engageret. 
Hvor meget og hvor tit, der øves, varierer over tid og afhænger af det enkelte barn, så den dialog tager I med barnets lærer, som også er rigtig god til at udvælge egnet repertoire. 
En del musikskolelevers forventning til sig selv er rettet mod et resultat (typisk at kunne spille på et bestemt niveau). Resultatet skal nok komme, men i første omgang handler det om indsatsen. Den kan barnet selv gøre noget ved, og derfor giver det mening for barnet at tage ansvar for netop indsatsen. Med det fokus vil barnet over tid være mere tilbøjeligt til at kaste sig ud i nye udfordringer – en forudsætning for at lære. Du kan bakke dette op ved at sætte ord på indsatsen, fx: ”Jeg hørte, at du virkelig gjorde dig umage.”
Nogle forældre oplever, at deres barn er opgivende ved instrumentet. Læg mærke til, om det skyldes, at barnet har kastet sig over for meget på én gang. Her kan du som forælder hjælpe ved at foreslå et delmål: Del stykket op, lær den ene hånd før den anden eller spil stykket langsommere.
Tal gerne med dit barns musiklærer om øvetips.

Spil musik

Musik er kunst, som opløfter og bevæger – det er fedt at spille! Vi anbefaler, at musik bliver brugt til det, der giver mening for dit barn. Gør mere af det, der begejstrer. Det kan fx handle om, at:

  • spille stykker, barnet har spillet for længe siden eller at spille med på musik.
  • spille en lille koncert i stuen, over FaceTime til bedsteforældrene eller til jul.

Inspiration

I kan som forældre gøre en stor forskel ved at sørge for inspirerende oplevelser. Vores forslag:

  • Tag til koncert med professionelle musikere eller med børn. Musikskolens koncerter er gratis.
  • Lyt til musik sammen derhjemme. Lav en playliste sammen, hvor barnets instrument indgår.
  • Spil sammen med andre. Der er mange muligheder i musikskolen, og de er gratis for musikskoleelever. Se sammenspilsmuligheder.

Vores guide er musikskolens generelle anbefaling. Guiden tager afsæt i musikpædagogik, flow-teori, hjerneforskning og årevis af erfaringer med forskellige børn, musik og undervisning.

Herunder er nogle tips til inspiration til de elever, der har været i gang i nogle år, og som på egen hånd vil prøve noget nyt ift. deres øvning.

Til dig, der er blevet selvkørende

Musik-udøvelse er en formidabel mulighed for at komme i flow-tilstand. Flow er en tilstand, hvor man er ét med det, man laver. Det føles som om, at tiden flyver afsted. Det er engagerende, og man får lyst til mere. Flow er på én gang meget givende rent menneskeligt, og samtidig meget effektivt, når man vil lære noget nyt. Videnskaben har rigtig meget positivt at sige om flow-tilstand i forhold til trivsel og glæde.

Man kan gøre en del forskellige ting for at højne chancen for at komme i flow. Vi vil her nøjes med at pege på én: Lav noget, som er tilpas udfordrende. Hverken for let eller for svært. Prøv at lægge mærke til dine egne reaktioner, når du spiller noget, der enten er for let eller for svært.

Kroppen husker de bevægelser, som man gentager mange gange. Dvs. at fokus på kvaliteten af de bevægelser, du laver ved instrumentet, er vigtigt. Hvis man omvendt sidder og ser skærm, mens man øver, og spiller med en dårlig teknik; ja så er det det, kroppen memorerer.

Hans Henrik Knoop, som er en af de førende i landet inden for flow, positiv psykologi og leg, siger: "Det er nødvendigt, at gøre sig umage, for at noget går så let som en leg!"

En trommeelev, Elvin, ville rigtig gerne lære en ny rytme. Den var super fed og han skulle bruge den i et band, han spillede i. Problemet var bare, at ligeså snart han startede på rytmen, så stoppede han igen. Det føltes bare for svært!

Elvins lærer foreslog hende at dele rytmen op. ”Del op og nå i mål”, sagde han. Det er nemlig sådan, at når først kroppen har lært en del, og man har trænet den, så husker kroppen den, og man kan begynde at lære en ny del. Det gælder i øvrigt alle instrumenter: arme og ben på trommer, fingre på et strengeinstrument osv.

Elvin øvede først stortrommen med foden. Derefter venstre hånd og så højre. Han lod kroppen lære en bid ad gangen. Om torsdagen mødte han op i bandet og kunne spille den rytme, der virkede så svær i starten.

”Øvelse får dine tanker ned i musklerne.”

Læg en plan for din øvning. Først vil jeg... og så vil jeg... til slut vil jeg.... Beslut dig for, hvor meget du kan overholde at øve og hold det så. Sæt ikke overliggeren for højt - du skal opnå succes, så du har lyst til at blive ved og ved. Afslut altid med at spille noget, du synes, du er rigtig god til. Øvning er at træne på det, man ikke kan, så afslut med noget, du kan glædes over at du kan rigtigt godt.

”Øvelse får dine drømme ind på rygraden.”

Spil med hele verden! Med et par hovedtelefoner kan du jamme med på alle dine favorit-numre. Du kan improvisere hen over det, som kunstnerne spiller. Du kan selvfølgelig også lære at spille originalstemmen. Spørg din lærer eller slå sangens akkorder/melodi/tabs op på Google eller YouTube. Det giver ofte resultat.

”God øver!”

Spørg! Det eneste dumme spørgsmål, er det spørgsmål, som ikke bliver stillet! Spørg din lærer eller andre elever, hvis du slås med noget på dit instrument.

Lærerne i musikskolen har prøvet, set og kender til et hav af udfordringer - og hvis der er én ting, de alle elsker, så er det at hjælpe dig videre!

”Det, der er svært i dag, bliver din opvarmning senere.”

En baselev, Johan, havde øvet sig godt på en sang, han skulle spille til en koncert. Det kørte bare derudaf, da han øvede derhjemme. Eller i hvert fald det meste af sangen. Der var stadigvæk omkvædet, som var lidt svært, men det gik.

Til koncerten startede nummeret egentlig meget godt, men da de skulle til at spille omkvædet, var der alligevel nogle toner, som han ikke ramte. De spillede videre. Lidt før andet omkvæd spillede trommeslageren noget, der var en lille smule anderledes end det, han plejede at spille. Baseleven kom til at tænke på, om han selv gjorde det rigtige. Så kom omkvædet og han glemte at spille et par takter. Han ærgredes.

Alle musikere kender det her. Hvis man har ”planlagt” at spille noget, der er lige til grænsen af, hvad man kan, så er der en risiko for, at man ikke spiller så godt, som man havde håbet.

En god måde at løse det på er at skabe overskud. På engelsk kalder musikere det for headroom. Det betyder, at man har øvet sig på noget, der er lidt sværere end det, som man skal optræde med. Forskellige musikere gør det forskelligt, og varierer måske tilgangen til forskellig musik. Eksempler kan være at spille stykket i forskellige tempi – hurtigere og langsommere. Spil med øjnene lukket. Tæl taktslagene højt mens man spiller: ”1,2,3…” Prøv selv eller snak med din lærer om en måde, der passer til dig.

En guitarelev, Cecilie, var gået lidt i stå i sit spil. Hun sagde: ”Det er svært, og jeg bliver ikke bedre, når jeg øver mig.” Det har alle musikere prøvet. Vi har brug for at opleve, at vi bliver bedre, men vi er bare ikke altid selv de bedste til at se det.

Optag dig selv på video med en telefon eller iPad, når du spiller. Beslut dig for en enkelt ting eller to – ikke for mange – og øv dig nogle dage, en uge eller to på dem. Lav så en ny optagelse.

Det prøvede Cecilie, og hun fik virkelig øjnene op for de ting, der var blevet bedre. En optagelse kan derudover bruges til at finde ud af, hvad det er, der kan blive bedre.

Musikskolens lærere er specialister i at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Det er altid en god idé at tage en snak, hvis du føler, du er gået i stå.

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider