Skip til hoved indholdet
    Hjem Priser og praktisk info Støttemuligheder

Støttemuligheder

Der findes muligheder for at få økonomisk hjælp til at betale for musikskolekontingentet. Vi har her samlet nogle af dem.

Man skal selv som forælder eller kontaktperson iværksætte ansøgningen.
Musikskolen har ingen indflydelse på bevillingen af støttekroner.

 

Egmont fonden – ”En håndsrækning”

Røde Kors kan søge Egmont fonden ”En håndsrækning” om støtte til børns musikundervisning.

Sådan kommer man i gang: Kontakt den lokale Røde Kors afdeling/netværk. Hvis støtten bevilges, skal Røde Kors kontakte musikskolens leder, Troels Nissen taani@assens.dk for at aftale, hvilken undervisning eleven kan tilbydes.

 

Assens Kommune – ”Fritidsliv til alle”

For børn fra 0-18 år, som opfylder visse kriterier. Max. bevilling er 1000 kr. pr. barn i et år + evt. støtte til udstyr. Man kan kun få støtte til det første år. Dog i særlige tilfælde til det andet år med et mindre beløb.

Sådan kommer man i gang: Kontakt din lærer/pædagog på din skole/institution. Din lærer/pædagog foretager i samarbejde med skolens/institutionens fritids-scout en pædagogisk vurdering af behov for fritidsaktivitet + er i dialog med familien vedrørende økonomi. Områdets fritidsambassadør sender en ansøgning. Hvis støtten bevilges, får barnets forældre et bevillingsbrev af fritidsambassadøren. Elevens forældre kontakter musikskolens leder, Troels Nissen taani@assens.dk, og aftaler hvilken undervisning eleven kan tilbydes.

  

Dansk Flygtningehjælp – ”Fritidspuljen”

Dansk Flygtningehjælps fritidspulje kan søges af privatpersoner og af kontaktpersoner til flygtninge (f.eks. hos Røde Kors). En skole (f.eks. Aarupskolen) kan også søge på vegne af flygtningebørn. Det fulde beløb er 4000 kr., men oftest er det beløb, man kan få, 1200 kr.

Sådan kommer man i gang: Kontakt Musikskolens leder, Troels Nissen taani@assens.dk og lav en foreløbig aftale om undervisning og startdato. Aftalen er betinget af, om støtten bevilges. Send derpå en ansøgning til Dansk Flygtningehjælp – Link

  

Assens Kommune – din sagsbehandler

Sådan kommer man i gang: Man kan kontakte sin sagsbehandler i Assens Kommune og høre, om der er mulighed for støtte til musikundervisning.

 

OBS: I alle tilfælde gælder musikskolens venteliste. Dvs. hvis der er venteliste på det ønskede fag, kommer man på venteliste, indtil der er en plads.

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider