Skip til hoved indholdet
  Hjem Innovation Musik så vi kan gro!

Musik så vi kan gro!

Assens Kommune har fået et musikalsk koncept, som storhitter hos børn i børnehavealderen. Det hedder MusikFrø og er udviklet af Assens Musikskole. På skift får børnhaverne besøg af en musikskolelærer i et 9-ugers forløb. Dertil eksisterer MusikFrø også i et event-format, og det består af fire årlige koncerter. 

Indhold

Figuren ”Frø” er hovedperson i forløbene. Frø er en lille frø, der elsker alt det, børn elsker: hoppe, lege, spille, danse, synge, trille osv. Frø tager børnene med ud i verden, bl.a. til Rim-og-remse-øen og Instrumentbyen, og Frø møder en masse spændende instrumenter og oplever en masse på sin vej.

Frø er også optaget af at se ting gro. At man kan så et frø, som vokser sig stort – måske bliver det til en blomst, et træ, måske et æbletræ – eller måske bliver det til et barn, der kan danse og synge. Frø kan sige en masse sjove lyde, som frøer jo kan.

En række kendingsmelodier danner rammen om forløbene. Der er en fast opbygning med startsang, slutsang og hver stund sluttes af med, at Frø kommer hjem igen og falder i søvn på sit åkandeblad.

Der er forskellige materialer knyttet til projektet. De er udviklet af Assens Musikskole og udleveres og bruges både i og efter forløbet.

Værdiskabelse

Musikfrø styrker barnets sprog, fantasi, kreativitet, selvværd og sociale færdigheder. MusikFrø-forløbet inspirerer børnehavens pædagoger til brug af sang og musik i hverdagen. Det handler om at møde børnene og deres iboende musikalitet og sætte den i spil, lade den folde sig ud og udvikle sig.

Musikunderstøttelse i læreplanstemaerne

Et MusikFrø-forløb spiller ind i læreplandstemaerne for børnehaver, og vi har fået hjælp af en leder på dagtilbudsområdet til at sætte ord på, hvor MusikFrø bidrager ift. dette:

Musikunderstøttelse i læreplanstemaerne

 • Engagement og deltagelse.
 • Forskellige måder at håndtere konfliktfyldte situationer og følelser på og give børnene mulighed for at eksperimentere med disse.
 • Motivere børn til at undres, pirre børnenes nysgerrighed.
 • Fordybelse understøtter også børnenes koncentrations- og abstraktionsevne.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 • Børnene skal deltage i sociale fællesskaber, hvor de oplever at høre til, og hvor de kan bidrage værdifuldt og relevant til fælles lege, aktiviteter og samvær.
 • Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig ind i andres følelser og oplevelse verden, og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Social udvikling

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 • Læringsmiljøet må tilbyde børn en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd, udtale og sætningsdannelse i sammenhænge, der er meningsfulde for børn.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kommunikation og sprog

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 • Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.
 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at børn har mulighed for at erfare verden med deres krop og gennem deres krop.
 • Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden.
 • Sanselige læringsmiljøer skal tilgodese en æstetisk dimension, hvor børns legende undersøgelser og kreative eksperimenter med bevægelse er i centrum.
 • Der skal både være plads til børnenes kropslige ”væren” og ”gøren”.
 • I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk, og styrker sin evne til at aflæse og forstå andre børns og voksnes gestik, mimik, og kropslige udtryk.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops¬ og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 • Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser

Pædagogiske mål for læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

 • Læringsmiljøet giver børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og støtter børnene i at kategorisere og systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under osv

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider