Hvad kan jeg gå til?

Talentlinjen

Hvis du viser særlig lyst og vilje til at arbejde med din musik, så har vi mulighed for at give dig de bedste betingelser for at videreudvikle dit musikalske potentiale. Gratis.

Hvem kan deltage?

Alle musikskoleelever, som går til soloundervisning, uanset alder, på alle instrumenter og sang. I år er eleverne fra 11-19 år, og de spiller på instrumenter som f.eks. blokfløjte, klaver, solosang, trommesæt og violin.

Der er ikke krav om, at eleven har opnået et bestemt niveau. Vi arbejder med talentudvikling ud fra elevens udgangspunkt. Det, vi kigger efter er motivation, glæde ved musik og måske ønsket om fællesskab om musikken.

 

Gratis

Assens Musikskole ønsker at give engagerede elever rigtig gode vilkår for at udvikle deres potentiale. Derfor er Talentlinjen gratis. Til gengæld forventer vi, at eleverne engagerer sig og passer undervisningen.


Indhold på Talentlinjen sæson 2022-23

På Talentlinjen vil vi inspirere og åbne musikkens verden endnu mere for eleverne. Vi lærer ting, som gør, at eleverne kan sætte det, de allerede kan, endnu mere i anvendelse. På Talentlinjen "vokser eleverne" og bliver endnu bedre i stand til at tage ansvar for deres egen musikudøvelse.

Se kort introduktion på video her

 

Efterår 2023

8-12 gange med musikteori mandag eftermiddag på Tobaksgaarden.
3 Fællesfynske MusikLørdage d. 30/9, 28/10 og 25/11 i Odense.
1 Koncertoplevelse med workshop (rytmisk musik) på Tobaksgaarden.

 

Forår 2024

Vælg 1, flere eller alle af følgende valgfag, som varer 4 uger hver. Man skal vælge mindst 1.

 • Valgfag: Intuitiv musik - musik skabt i nuet mandag eftermiddag i Tobaksgaarden v. Anders Senderovitz.
 • Valgfag: Sangskrivning, vokalt og instrumentalt, mandag eftermiddag i Fyrtårn Tommerup v. Anne Kirstine Eldridge.
  Vi vil arbejde med forskellig aspekter indenfor sangskrivning, med både tilstillede og mere frie opgaver.
  Det er ikke en nødvendighed at kunne spille et akkordinstrument for at være med.
 • Valgfag: Klassisk kammermusik/sammenspil v. Rikke Barsøe Florens. Hold dannes ud fra et musikalsk udgangspunkt, så det matcher elevernes instrument og niveau. Den tidsmæssige placering tilpasses eleverne og læreren så vidt muligt. Det taler vi om, når holdene dannes.
 • Valgfag: Udvidet rytmisk praktisk hørelære, mandag eftermiddag i Tobaksgaarden v. Anders Senderovitz.
  Til dig der gerne vil vide hvordan faget Hørelære tager sig ud på rytmisk MGK/Konservatorie.
  Hvad skal man kunne til optagelse på MGK, hvilke udtryk bruger man, hvad særligt går man op i i rytmisk hørelære m.m.
  På de fire dage vil vi berøre rytmik, akkorder, progressioner/trin (f.eks 2-5-1), aflytning og måske mere.

3 Fællesfynske MusikLørdage d. 27/1, 24/2 og 16/3 i Odense.
1 Koncertoplevelse med workshop (symfoniorkester).
1 Afsluttende koncert, hvor vi spiller for hinanden d. 3/6 i Tobaksgaarden, Assens.

Elever på Talentlinjen modtager ekstra minutters soloundervisning hos deres sædvanlige lærere. Dette placeres i sammenhæng med soloundervisningen gennem hele sæsonen. Tiden bruges på Talentlinjestof.

De Fællesfynske MusikLørdage er støttet af Statens Kunstfond.

Vi spiller for hinanden på Tobaksgaarden.

Optagelse til sæson 2023-24

Der er optagelsesprøver d. 22/5, 23/5 og 25/5 i 2023 mellem kl. 17.00 og 20.45. Musikskoleelever inviteres forinden via mail.

Tilmelding til Jette Olsen på mail jetol@assens.dk

Tilmelding senest d. 7. maj.

Oplys:

 • Navn
 • Alder
 • Instrument
 • Lærer

Læreren skal desuden indstille eleven. Også til jetol@assens.dk

Optagelsens indhold:

 • Eleven spiller et stykke efter eget ønske (aftalt med lærer) af 3-5 min. varighed.
 • En kort samtale med optagelsesudvalget, som i år er Anders S., Charlotte og Troels. 

Vi anbefaler kraftigt, at elever, der ønsker at gå på Talentlinjen tilmelder sig minimum 25 minutters soloundervisning.

 

Kontaktperson

Troels Aarøe Nissen, souschef
Leder for Talentlinjen
Mail: taani@assens.dk

Workshop og koncert med professionel kunstner.
Fælles fynsk sammenspil i Odeon, Odense.