Skip til hoved indholdet
    Hjem Et liv med musik Derfor skal du gå i musikskolen

Derfor skal du gå i musikskolen

Musik gør livet større

Musik bevæger, musik er sjovt, og musik inviterer til leg! Uanset på hvilket niveau, man beskæftiger sig med den. Det er livskvalitet, og det har værdi. Når man spiller musik, er man tilstede og nyder nuet. Når man selv spiller eller spiller sammen med andre, oplever man sider af musikken, man ikke kendte. Den musikalske verden åbner sig og bliver større. Det følelsesmæssige sprog, som musikken udgør, bliver rigere, og dem, der spiller, oplever deres og andres reaktioner på deres musik.

Når I – børn, unge eller voksne – starter til musik, står entusiastiske og professionelle musiklærere klar til at tage imod jer. Man kan starte som baby, skolebarn eller voksen. Det er aldrig for sent. Inge Marstal, som er professor i musikpædagogik, siger det meget fint i forhold til de yngste:

”Når man synger for og med barnet, opstår der en nær og varm kontakt. Ved at synge i stedet for at tale udtrykker man på en mere nuanceret måde sine følelser og sin kærlighed.”

Ifølge hjerneforskeren Peter Vuust er sang fx mere effektivt end tale, hvis man som forælder vil berolige et barn, der skal sove. Kortisolniveauet sænkes nemlig, og man kan således sige, at musik målbart formidler en stemning effektivt. Læs Peter Vuusts argumenter.

 

Musik er den bedste træning af hjernen

Den nyeste hjerneforskning har vist noget, der kommer bag på de fleste. Der er en rigtig fornuftig grund til at spille musik:

”Når man spiller på et musikinstrument aktiveres og trænes stort set alle dele af hjernen på én gang. Det er helt særligt for musik, og udbyttet af denne træning kan overføres til andre aktiviteter.”
Citat: Anita Collins (ph.d. i neurovidenskab og musikuddannelse, medlem af projektgruppen OECD Education 2030 Framework)

Dvs. at de ”hjernemuskler”, som bliver ”større” ved at spille musik, kan bruges til at ”løfte” andre opgaver uden for musikken.

​Her kan du læse artiklen om et kæmpe forskningsprojekt, der dokumenterer at elever, der spiller et instrument, klarer sig markant bedre i sprog og matematik - faktisk et helt års skolegang bedre(!). Forskning fra MIT (Massachusetts Institute of Technology) viser, at børn bliver klogere, når de lærer at spille musik. Læs artiklen Want Smarter Kids? Teach Music, Not Coding, According to MIT her

Den danske hjerneforsker Ann E. Knudsen siger det sådan her: "Musik øger indlæringen og koncentrationen hos børn. Og skaber vellyst og balance i hjernen. Drenge, der har svært ved at lære at læse, ville være bedre hjulpet, hvis man gav dem flere timer i musik end i lektieværkstedet. Og det hænger sammen med den måde, vores hjerner fungerer." Læs hendes artikel her

I denne TED-Ed-video kan du på under fem minutter se, hvordan lige nøjagtig det at spille musik skaber et festfyrværkeri af hjerneaktivitet.

 

21st century skills

Søren Østergaard, som er ph.d., daglig leder af Center for Ungdomsstudier og har skrevet adskillige bøger om børn og unges hverdag og værdier, udpeger bl.a. følgende fire afgørende kompetencer, som vil blive efterspurgt hos jeres børn, når de bliver voksne. Det vil måske overraske i en tid, hvor prøver og karakterræs gør flere og flere unge stressede. Han kalder disse kompetencer for ”21st century skills”:

  • At kunne være udenfor sin komfortzone
  • At eksperimentere og turde fejle
  • Evnen og viljen til at samarbejde
  • Kreativitet

I fremtiden bliver kreative kompetencer endnu vigtigere, siger virksomhedskonsulenten Kathrine Weicker. Læs interviewet med Kathrine Weicker. I musikskolen har vi mange års erfaring med at bruge musikken som kreativt rum, hvor eleverne kan få passende udfordringer, prøve nye ting og fantasien af og udtrykke sig selv. Vores lærere er klar til at gribe dem. Rammer, fællesskab og det at kunne er alle kendte årsager til kreativitet. Musikken er en fremragende kreativ arena.

Søren Østergaard siger, at i en tid, hvor udviklingen går meget stærkt, bliver personlige kompetencer som flid, omhyggelighed og accepten af og modet til at begå fejl endnu vigtigere. Hvis der er noget, man får med sig fra musikskolen, så er det dét!

Alle og enhver ved, at samarbejde er den eneste vej, hvis musikken skal swinge; og alle og enhver kan høre det og mærke det, når det lykkes. Derfor bliver eleverne trænet i samarbejde.

Musik har således helt utroligt meget at byde på i forhold til 21st century skills.

 

Musik for musikkens og din egen skyld

Når du har læst hertil, sidder du måske med spørgsmålet: "Skal jeg eller mit barn (kun) spille musik for at blive klar til fremtiden eller bedre til matematik?" De fleste vil nok være enige i, at det er fine effekter, men vores svar er først og fremmest, at du skal spille musik fordi det er skønt, det er livskvalitet - det er værd at beskæftige sig med! De øvrige effekter kan være gode argumenter for at prioritere musikken. Sir Ken Robinson, som var professor, forfatter og rådgav regeringer om uddannelse, siger det meget smukt: "The arts are not just important because they improve math scores. They are important because they speak to parts of children's being which are otherwise untouched." Se Sir Ken Robinsons megapopulære TED Talks her

 

Musik åbner døre

At lære at spille et instrument eller synge åbner døre. Det giver mulighed for at spille med andre og for andre. Både i musikskolen og senere i livet. Faktisk findes der ingen kultur på kloden uden musik.

Vidste du, at der på Nørrebro i København ligger en musikskole, Goldschmidts Musikakademi, som samler børn med forskellig baggrund i musikken. De synger på alle børnenes 30(!) sprog i deres kor. Man kan sige, at musik er et sprog for livet.

Når man er meldt ind i Assens Musikskole har man samtidig adgang til et stort udbud af sammenspil. Vi har musiklejre, både små og store koncerter i hele kommunen, workshops, bands, kor og orkestre. Musikken udligner sociale forskelle og tilbyder et unikt fællesskab. "Til sammenspil kan jeg tage ansvar for andre end mig selv", som en musikskoleelev har udtrykt det.

Kreativitetsforskeren Lene Tanggaard siger, at kunstneriske fag spiller en rolle for elevers empati; og disse fag giver mulighed for at erfare at verden er anderledes og større end man troede, siger dannelsesforskeren Lars Geer Hammershøj. Læs interviewet med Lars Geer Hammershøj.

Det er fedt at spille musik, og der venter mange gode oplevelser. 

 

Din musikskole

Assens Musikskole er hele kommunens musikskole. Vi er 22 kompetente og passionerede musiklærere, som underviser i hele kommunen. De fleste uddannet fra musikkonservatoriet og enkelte med andre baggrunde såsom musikterapi og universitetet.

Vi glæder os til at møde jer! Og I kan møde os her

For os er musikken den smukkeste samværsform, mennesket har opfundet.

-Assens Musikskole

Assens Musikskole
Tobaksgaarden 7
5610 Assens

Telefon: 64 74 69 02
musikskolen@assens.dk

Telefontider