Velkommen

Musikskoleundervisning i skoletiden

Forældre til musikskoleelever kan hos folkeskolens leder søge om, at barnet får sin musikskoleundervisning i skoletiden.

Visionerne bag Den åbne skole er blandt andet, at skolerne åbner sig op for det omkringliggende samfund til glæde og gavn for børnene, som får en varieret skoledag, som understøtter deres læring og trivsel.

I den forbindelse er den kommunale musikskole skrevet ind i Folkeskoleloven. I Assens Kommune vil det sige Assens Musikskole.

Kapitel 2, §33 stk. 9 lyder:
"Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening."

Hvis I som forældre til et barn i musikskolen har dette ønske, kan I kontakte lederen på jeres folkeskole, som vil tage stilling til, hvorvidt det er en mulighed for den pågældende elev.