Velkommen

Læg en plan

Læg en plan for din øvning. Først vil jeg... og så vil jeg... til slut vil jeg.... Beslut dig for, hvor meget du kan overholde at øve og hold det så. Sæt ikke overliggeren for højt - du skal opnå succes, så du har lyst til at blive ved og ved. Afslut altid med at spille noget, du synes, du er rigtig god til. Øvning er at træne på det, man ikke kan, så afslut med noget, du kan glædes over at du kan rigtigt godt.

”Øvelse får dine drømme ind på rygraden.”