Nyheder

Musikskoleundervisning den 4. januar 2021

Se her, hvordan de nye restriktioner påvirker din undervisning.

Opdateret den 5. februar 2021.

Ifølge gældende coronarestriktioner, må der ikke undervises med fremmøde i landets musikskoler. Derfor gælder følgende ændringer fra den 4. januar 2021. 

Se også mail fra musikskoleleder Niels Thåstrup, som er sendt til alle musikskolens elever den 15.1.2021.

Musik & Bevægelse

Børn der går til Musik & Bevægelse hjælper vi med inspirationsmaterialer i nedlukningsperioden, og så har vi besluttet at benytte os af muligheden for at undervise helt frem til sommerferien. Så får børnene og musikskolelærerne lidt mere tid sammen, når samfundet forhåbentlig snart åbner igen.

Instrumentværksted

Aftales mellem elev og lærer. Mange af eleverne på instrumentværkstederne har takket ja til soloundervisning online på udvalgte instrumenter.

Soloundervisning og gruppeundervisning

Lærerne underviser online jf. elevernes halvårsplan. Dvs. hvis der var planlagt konventionel undervisning, vil den blive afviklet som onlineundervisning. Jeres lærer kontakter jer med info om, hvordan det kommer til at foregå i praksis.

Sammenspil og kor

Er aflyst i nedlukningsperioden.

Aktiviteter/arrangementer (fx koncerter, caféer og musiklejre)

Er aflyst i nedlukningsperioden.

Musiklejren på Haarby Skole og Music Camp på Tobaksgaarden aflyses for nu. Vi afholder muligvis disse arrangementer senere. Det tager vi stilling til, når vi har et bedre beslutningsgrundlag.

Ret til ændringer forbeholdes.

Med venlig hilsen
Musikskolens ledelse