Nyheder

Bliv anmeldt af professionel musikskribent!

Assens Kommune er igen i 2019 SPIL DANSK KOMMUNE. Det giver os mulighed for at tilbyde en professionel anmeldelse til et lokalt band. Er det jer?

SÅDAN GØR I:
Bands med lokal tilknytning kan deltage – dvs. bor i eller har boet i Assens Kommune.

Bandet skal selv have skrevet musikken.

Send følgende til taani@assens.dk senest d. 1. august 2019

• links til 3 sange online (fx YouTube, Soundcloud eller lignende)
• Pressefoto af bandet (JPG-fil).
• Pressetekst (max 1 side).
• Andre relevante links (hjemmeside, facebook mv.).
• Navn og mail til kontaktperson.
• NB: Vi modtager ikke mp3-filer

Styregruppen for Spil Dansk i Assens Kommune udvælger det band, der bliver sendt videre til anmeldelse.

Mere info her https://spildansk.dk/planlaegning/du-hoerte-dem-foerst-her/

Foto: pressefoto Spil Dansk