Login elev

Login elev

På denne side kan du senest fra tirsdag aften 13. august 2019 logge ind og se dit skema og øvrige oplysninger i elevsystemet

 

Vi sender dig en mail i løbet af 13. august, når vi er klar til at åbne for login til dit skema.

 

Sådan logger du ind i vores elevsystem:

 

Brugernavn: 6 første cifre i elevens cpr.-nr.
Kodeord: 4 sidste cifre i elevens cpr.-nr. eller det kodeord, du har modtaget eller valgt

Personer fra 15 år kan også vælge at logge ind med Nem-ID:

  • Tryk på den orange bjælke
  • Tryk på knappen ”NemLogin”
  • Indtast dit Nem-ID bruger-ID og password (det samme som ved netbank, E-boks osv.)
  • Indtast koden fra nøglekortet
  • (Hvis du er forældre til flere børn i musikskolen, kan du logge ind med Nem-ID og på din portal i øverste venstre hjørne få adgang til at vælge mellem dine børns oplysninger i Speedadmin).

Du logger ind ved at klikke på ”Elev login” i den orange bjælke nederst på denne side.

I elevsystemet kan du få vist forskellige oplysninger:

 

Fanen "Portal":
= din forside i elevsystemet.

Her kan du se:

- Elevs og betalers stamdata - Det er dit ansvar at indtaste de korrekte data og løbende ajourføre dem, især mobilnr. og mailadresse

          - Hvis navn på betaler skal ændres, skal vi bede om en mail med personoplysninger på den nye betaler.  Send mailen som sikker post via vores hjemmeside her.

- Dine læreres kontaktoplysninger

- Dine undervisningstilbud

- Notatfelt, som din lærer kan bruge til notater om din undervisning

- Musikskolens ferieplan

 

Fanen "Tilmelding":

Her kan du i løbet af sæsonen tilmelde dig et ekstra fag

 

Fanen "Skema":

Ved at trykke på denne fane kan du se dit skema.

Over skemaet til højre står der ”Skema for uge”, og her kan du i "drop down"-menuen vælge ønsket uge.

Startuger sæson 2019-2020:

Uge 34: Solofag, fagene "Gruppeundervisning", "Barn med forældre", visse sammenspilshold, kor m.m. 
Uge 35: Musik og bevægelse og Instrumentværksted

Der kan være andre startuger for visse hold - især f.eks. førskolehold.

Find din startuge ved at trykke på de små pile til højre for skemaet.

Grøn kasse i skemaet viser det solofag og antal minutter, du har ønsket, og du kan se dit mødetidspunkt.

Rød kasse i skemaet viser det hold, du er tilmeldt og mødetid for dette.

Hold musen hen over kassen - så kan du se dit undervisningssted og -lokale.

I første omgang kan du måske kun se dit undervisningssted. Du kan se dit undervisningslokale senest fra fredag 16.08.19 kl. 20.

Neden for skemaet ser du din lærers navn, mobilnummer og mailadresse.

 

Hvis du har brug en mere detaljeret vejledning, så klik på:
 
Udvidet vejledning til "Login elev”