Hvad kan jeg gå til?

3-5 år - MusikFrø (til børnehaver)

Musik så vi kan gro

Se videoen

MusikFrø styrker barnets fantasi, kreativitet, selvværd og sociale færdigheder. MusikFrø inspirerer pædagogerne til brug af sang og musik i hverdagen. Det handler om at møde børnene og deres iboende musikalitet og sætte den i spil, lade den folde sig ud og udvikle sig.

MusikFrø understøtter det musikalske økosystem i byerne til gavn for børn, børnehaver og musikskolen.

Se katalog til institutioner og skoler her