Hvad kan jeg gå til?

1-6 år - Musik, leg og læring (til institutioner)

Musik, leg og læring er for institutioner: dagpleje, vuggestuer, børnehaver og 0. klasse.

Institutionen bestiller et undervisningsforløb hos os, hvor én af vores musikpædagoger kommer ud til institutionen og underviser en gruppe børn. 

Klik for at læse om Musik, leg og læring

Forældre, der ønsker et forløb i barnets institution, er velkomne til at ringe til os og få tilsendt et antal brochurer, så I kan foreslå aktiviteten i vuggestuen, dagplejen, børnehaven eller i 0. klasse.

Institutioner er velkomne til at kontakte os for en nærmere aftale.

For landsbyordninger kan Musik, leg og læring også tilpasses SFO-elever på 0. klassetrin.

Kontakt/køb af forløb:
Musikpædagog Barbara Harbo Ilskov
Tlf.: 24 62 49 45
Mail: barhi@assens.dk

Vuggestuen Agerholm