Hvad kan jeg gå til?

L-I-V med Musik

Tilbud til elever med særlig lyst, indlevelse og vilje til musik

Vision

Alle elever med lyst og ildhu får gennem deltagelse i L I V de bedste betingelser for at udvikle deres musikalske potentiale.

Hvordan

Gennem undervisning i hovedfag (instrumentalt/vokalt) styrkes og udvikles elevens musikalske udtryksmuligheder. Gennem fællestimer som i skoleåret 20/21 ligger mandage fra kl. 17.00 til 18.30 gives eleverne indsigt i og forståelse for musikkens byggesten (hørelære og musikteori) og eleverne udfordres til selv at tage ansvar for deres musikalske udvikling gennem delvis lærerstyret undervisning i sammenspil, hørelære musikforståelse etc. Eleverne præsenteres for et bredt udsnit af genrer bl.a. ved at komme til koncerter med professionelle bands/ensembler/orkestre. Assens Musikskole prioriterer at L I V linjens elever deltager i de fælles lørdagsskoler og/eller andre tilbud på tværs af musikskolerne på Fyn. Se mere om dette på næste side Sammenhængen mellem soloundervisning og fællesaktiviteter sikres gennem dialog mellem alle involverede parter (lærere, forældre og elev).

Hvem

Alle elever, uanset alder, som gennem deres undervisning viser lyst, indlevelse og vilje til musikken.

Organisering

Elevgruppen sammensættes på tværs af genrer, men med hensyntagen til alder og niveau. Hvis antallet af yngre elever er stort nok oprettes en ”boble-gruppe”, hvor eleverne kan vækste og blive klar til det større personlige ansvar det er at være L I V elev.

Mission

Assens Musikskole ønsker at have en grundstamme af dygtige og engagerede elever, som gennem deres musikalske virke er forbilleder for hele elevgruppen.

 

L I V med de Fællesfynske Musik-lørdage

De Fællesfynske Musiklørdage er et tilbud til de elever der deltager i L-I-V og tilsvarende linjer på de andre fynske musikskoler. Der er seks lørdage på en sæson – tre i efteråret og tre i foråret.
Med deltagere fra de fleste fynske musikskoler bliver eleverne blandet på sammenspilhold, møder nye venner, nye sammenspilsundervisere og nye workshop-holdere.
Man får som deltager muligheden for at spille med andre musikelever på et godt og matchende niveau, opleve spændende workshops med inspirerende undervisere og ikke mindst opleve et inspirerende musikalsk og socialt miljø.


De Fællesfynske Musiklørdage afsluttes med en koncert afholdt på den sidste lørdag hvor alle har mulighed for at høre hvad de andre har arbejdet med og selv optræde med det der er blevet øvet på gennem året.


De faste instruktører på lørdagene kommer fra de fynske musikskoler og workshopholderne kommer udefra, f.eks. fra Konservatoriet, Odense Symfoniorkester, og lign.
Man må forvente at skulle møde forberedt op til sammenspil på lørdagene og det er en god ide at tage materialet med til sin lærer.