Hvad kan jeg gå til?

L-I-V

Særtilbud i Assens Musikskole. Hvis du viser særlig lyst, indlevelse og vilje til at arbejde med din musik, så har vi mulighed for at give dig de bedste betingelser for at videreudvikle dit musikalske potentiale.

Hvem

Alle elever, uanset alder, som gennem deres instrument- eller sangundervisning viser lyst, indlevelse og vilje til musikken.

Der er ikke krav om et bestemt niveau. Det er ikke det, der ”giver adgang” til L-I-V tilbuddet, men derimod en eller flere af følgende: interesse, motivation, glæde ved musik, nysgerrighed eller måske ønsket om fællesskab om musikken eller at eleven ser musikken som et frirum.

Vi vil arbejde med talentudvikling ud fra elevens udgangspunkt, og det giver L-I-V alle muligheder for.

Gratis

Assens Musikskole ønsker at give engagerede elever rigtig gode vilkår for at udvikle deres potentiale. Derfor er L-I-V gratis.


Indhold på L-I-V

Fællestimer

Gennem fællestimer gives eleverne indsigt i og forståelse for musikkens byggesten (hørelære og musikteori), og eleverne udfordres til selv at tage ansvar for deres musikalske udvikling gennem delvis lærerstyret undervisning i sammenspil, hørelære, musikforståelse etc. Eleverne præsenteres for et bredt udsnit af genrer bl.a. ved at komme til en årlig koncert med Odense Symfoniorkester.

Overblik

Hver elev deltager 10 gange i musikkundskab, fast ugentlig undervisning. Der bliver et hold i Assens og et hold i Fyrtårn Tommerup samt 2-4 gange hvor alle mødes.

Foreløbig plan

Mandage kl. 17.00 -18.30
Uge 36 – 46 undervisning i Fyrtårn Tommerup for elever der bor tættest herpå
Uge 47 og 48 fælles aktiviteter for alle L-I-V elever (tid og sted ikke planlagt)
Uge 4 – 14 undervisning i Assens, Tobaksgården for elever der bor tættest herpå
Uge 18 og 19 fælles aktiviteter for alle L-I-V elever (tid og sted ikke planlagt)

Fælles fynske MusikLørdage

Assens Musikskole prioriterer, at L-I-V-tilbuddets elever deltager i de seks årlige Fælles fynske MusikLørdage efter aftale med Anders S. og/eller andre tilbud på tværs af musikskolerne på Fyn. Sammenhængen mellem soloundervisning og fællesaktiviteter sikres gennem dialog mellem lærere, forældre og elev.

De Fællesfynske Musiklørdage er et tilbud til de elever, der deltager i L-I-V og tilsvarende linjer på de andre fynske musikskoler. Der er seks Musiklørdage på en sæson – tre i efteråret og tre i foråret.

Eleverne bliver blandet på sammenspilshold, møder nye venner, nye sammenspilsundervisere og nye workshop-holdere. Eleverne spiller med andre musikelever på et godt og matchende niveau, oplever spændende workshops og undervisere og ikke mindst et inspirerende musikalsk og socialt miljø.

De faste instruktører på lørdagene kommer fra de fynske musikskoler, og workshop-holderne kommer udefra, f.eks. fra Konservatoriet, Odense Symfoniorkester og lignende.

Man må forvente at skulle møde forberedt op til sammenspil på lørdagene, og det er en god ide at tage materialet med til sin lærer.

Ekstra minutter på instrument/sang

Musikskolen har mulighed for at tildele L-I-V-elever ekstra gratis minutter til soloinstrument- og solosangfag.
Disse minutter placeres i forlængelse af din solotid hos din sædvanlige lærer.

Din solotid forlænges for at du sammen med din sædvanlige lærer også har tid til at nå at arbejde med ”L-I-V opgaverne”.
For at der kan blive tid til begge dele anbefaler musikskolen at I tilmelder jer 25 eller 30 minutters soloundervisning.

Ekstra gratis minutter tildeles af bevillingsudvalget efter dialog med elevens sololærer.

Optagelse til sæson 2021-2022

Optagelsessamtaler foregår mandag d. 21/6, tirsdag d. 22/6 samt torsdag d. 24/6 2021 i tidsrummet kl. 17-20 ca.

Deadline for tilmelding d. 1/6 2021.

Tilmelding til Jette Olsen på mail jetol@assens.dk

Oplys:
• Navn
• Alder
• Instrument
• Lærer

Læreren skal desuden indstille eleven. Også til jetol@assens.dk

Optagelsens indhold

Optagelsen indeholder to dele, varer max 15 min. og foregår på Teams:

1. Eleven spiller et stykke efter eget ønske (aftalt med lærer) af 3-5 min. varighed.

Eleven kan vælge enten at:

Optage video forud og medsende link til wetransfer.com, lukket YouTube eller lign., eller

Spille på Teams på dagen.

2. Herefter en kort samtale med optagelsesudvalget, som i år er Troels, Anders S. og Charlotte.