Hvad kan jeg gå til?

0.-3. kl. - Indskolingshold - Musiktrappen

Her kan du læse om holdundervisning for elever fra 0.-3. kl.

En god begyndelse

Musiktrappen


Musikskolens indskolingsdel er som en musiktrappe, hvor du på de første trin - 0. og 1. kl. Musik og bevægelse - lærer de grundlæggende musikalske elementer. Lidt efter lidt begynder vi at bruge enkle instrumenter.

Læs om Musik og bevægelse her

 

På næste trin - 2. kl. Musikværksted - møder du flere instrumenter; nemlig nogle af dem, du senere kan gå til solo- eller gruppeundervisning på.

Ledige pladser på Musikværksted kan søges af elever fra 3. kl.
Du er velkommen på Musikværksted, selvom du ikke har deltaget i Musik og bevægelse.

Læs om Musikværksted her

 

Musikskolen opretter desuden Gruppeundervisning, hvor flere elever undervises i samme instrument.

Læs om Gruppeundervisning her