Login elev

Login elev

På denne side kan du logge ind og se dit skema og øvrige oplysninger i elevsystemet

 

Sådan logger du ind i vores elevsystem:

 

Brugernavn: 6 første cifre i elevens cpr.-nr.
Kodeord: 4 sidste cifre i elevens cpr.-nr. eller det kodeord, du har modtaget eller valgt

Personer fra 15 år kan også vælge at logge ind med Nem-ID:

  • Tryk på den orange bjælke
  • Tryk på knappen ”NemLogin”
  • Indtast dit Nem-ID bruger-ID og password (det samme som ved netbank, E-boks osv.)
  • Indtast koden fra nøglekortet
  • (Hvis du er forældre til flere børn i musikskolen, kan du logge ind med Nem-ID og på din portal i øverste venstre hjørne få adgang til at vælge mellem dine børns oplysninger i Speedadmin).

Du logger ind ved at klikke på ”Elev login” i den orange bjælke nederst på denne side.

I elevsystemet kan du få vist forskellige oplysninger:

 

Fanen "Portal":
= din forside i elevsystemet.

Her kan du se:

- Elevs og betalers stamdata - Det er dit ansvar at indtaste de korrekte data, især mobilnr. og mailadresse

          - Hvis navn på betaler skal ændres, skal vi bede om en mail med personoplysninger på den nye betaler.  Send mailen som sikker post via vores hjemmeside her.

- Dine fag

- Dine læreres kontaktoplysninger

- Musikskolens ferieplan

 

Fanen "Tilmelding":

Her kan du i løbet af sæsonen tilmelde dig et ekstra fag

 

Fanen "Skema":

Ved at trykke på denne fane kan du se dit skema.

Over skemaet til højre står der ”Skema for uge”, og her kan du i "drop down"-menuen vælge ønsket uge.

Startuger sæson 2017-2018:

Uge 34: Solofag, instrumental-/sanghold, sammenspil og kor m.m.
Uge 35: Musik og bevægelse og Instrumentværksted

Find din startuge ved at trykke på de små pile til højre for skemaet.

Grøn kasse i skemaet viser det solofag og antal minutter, du har ønsket, og du kan se dit mødetidspunkt.

Rød kasse i skemaet viser det hold, du er tilmeldt og mødetid for dette.

Hold musen hen over kassen - så kan du se dit undervisningssted og -lokale.

Neden for skemaet ser du din lærers navn, mobilnummer og mailadresse.

 

Hvis du har brug en mere detaljeret vejledning, så klik på:

 
”Udvidet vejledning til elev login”